Fahami 40 Sunnah Solat Berdasarkan Mazhab Syafie - 2022

BX Price:
RM 22.00
DONATION Generated with Avocode.<Path><Path>

SHARE THIS ON

Only 2 units left

PRODUCT OVERVIEW

product description

Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh tulisan Prof. Dr. Wahbah Mustafa al-Zuhayli antara kitab yang menjadi rujukan utama dalam bidang fiqh Mazhab Syafie di Malaysia. Buku Fahami 40 Sunnah Solat Menurut Mazhab Syafie Berdasarkan Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh ini menghuraikan secara khusus sunnah-sunnah dalam solat menurut Mazhab Syafie. Apa yang menarik mengenai buku ini adalah:  Satu-satunya buku di Malaysia yang membahaskan secara khusus mengenai sunnah-sunnah solat yang terdapat dalam Mazhab Syafie.  Penyampaian bergambar yang ringkas dan mudah difahami.  Sesuai dijadikan bahan pengajaran dan pembelajaran di mana-mana institusi pendidikan. Semoga buku ini menjadi wasilah terhadap pemahaman dan penghayatan dalam menghayati kemanisan solat.

view more

Donate this book to your selected Charity